phá đảo - các bài viết về phá đảo, tin tức phá đảo
Một người chơi Genshin vừa lập kỷ lục mới, đạt 36 sao La Hoàn chỉ trong 4 ngày

Một người chơi Genshin vừa lập kỷ lục mới, đạt 36 sao La Hoàn chỉ trong 4 ngày

Thậm chí, game thủ Genshin này còn thuộc hệ “cày chay”!
Game thủ Genshin thể hiện trình 'tổ lái', phá đảo bản cập nhất mới chỉ trong 8 tiếng

Game thủ Genshin thể hiện trình "tổ lái", phá đảo bản cập nhất mới chỉ trong 8 tiếng

“Quý ngài” này thậm chí còn đòi nhà phát hành ra ngay thêm nội dung mới khi vừa hoàn thành...