Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Hoàng Toàn

Chiều ngày 19/10, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTT&BĐKH) tiến hành Lễ trao Quyết định thành lập Chi hội Nữ trí thức Viện (KTTT&BĐKH) tại Hà Nội.
Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã phối hợp tổ chức Lễ trao Quyết định thành lập Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTT&BĐKH).
Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã phối hợp tổ chức Lễ trao Quyết định thành lập Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTT&BĐKH).

Việc thành lập Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTT&BĐKH) với mục tiêu, tập hợp đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Dự - Chánh văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam thông qua quyết định thành lập Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Bà Nguyễn Thị Dự - Chánh văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam thông qua quyết định thành lập Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tham dự Lễ trao quyết định có, GS. TS Lê Thị Hợp – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; TS. Phạm Thị Mỵ- Phó chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam; GS. TS Lê Mai Hương- Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; PGS.TS Bùi Thị An; CN. Nguyễn Thị Dự - Chánh văn phòng Hội; bà Vũ Mai Lan, Phó chủ tịch trường trực công đoàn Bộ TNMT; Bà Phan Thị Hằng, Chi hội trưởng NTT Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam; Bà Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Ông Lê Ngọc Cầu, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; và đại diện các Phòng, Trung tâm và các hội viên Nữ Trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu…

Các đại biểu tham dự Lễ trao quyết định
Các đại biểu tham dự Lễ trao quyết định
TS. Tạ Thu Hằng - Uỷ viên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm  2023 - 2028.
TS. Tạ Thu Hằng - Uỷ viên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm  2023 - 2028.

Sáu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Ban vận động thành lập Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đề ra.

Thứ nhất: Về điều hành và tổ chức

Kiện toàn tổ chức của Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và quảng bá về tổ chức Hội thông qua các kênh tuyên truyền. quả Ban chấp hành Chi Hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bao gồm 5 đồng chí thuộc các Phòng, các Trung tâm thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Mở rộng và vận động sự tham gia của các cán bộ nữ đã và đang công tác tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tập hợp lực lượng nữ trí thức, kể cả đội ngũ nữ trí thức sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo sự minh bạch về tài cơ sở tự hạch toán thu chi.

Thứ 2: Tổ chức các hoạt động kết nối

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức đối với công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, các buổi giao lưu, đối thoại trực tiếp về các nội dung: Kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học; tổ chức tốt cuộc sống gia đình; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong nghiên cứu khoa học và triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tế... với hình thức linh hoạt, thu hút sự tham gia của các hội viên.

Quảng bá các cơ hội về quỹ tài trợ nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, và các sự kiện mà nữ trí thức có thể tham gia nhằm tăng hình ảnh cũng như phát triển sự nghiệp của nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Hỗ trợ kết nối mạng lưới chuyên nghiệp từ doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong ngoài nước, và các hiệp hội để hỗ trợ các nữ trí thức có cơ hội cùng phát triển.

Hợp tác xây dựng các đề án liên ngành nhằm hướng tới các dự án của các chính phủ các nước có mục tiêu hỗ trợ Phụ nữ làm kỹ thuật.

Đề xuất những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nữ trí thức đối với lãnh đạo Viện nhằm xây dựng chủ trương, chính sách đặc thù để động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho đội ngũ nữ trí thức phát huy tiềm năng, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tạo diễn đàn trao đổi, công cấp thông tin và môi trường thuận lợi cho nữ trí thức trong Viện được đào tạo ở trình độ sau đại học; đặc biệt tiếp tục đào tạo lại, bồi dưỡng và cập nhật kỹ năng và kiến thức đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức/ và định hướng phát triển của Viện trong tương lai

Phổ biến, truyền bá kiến thức và kết quả nghiên cứu thông qua các phương thức như xuất bản tạp chí, sách, cổng thông tin tư liệu, thư viện, website.

Thứ 3: Tham gia các hoạt động của Hội NTT Việt Nam

Tham gia các hoạt động của hội Nữ trí thức VN, đặc biệt là các hội thảo khoa học, các diễn đàn nhằm góp ý các chính sách của Đảng và nhà nước vì sự phát triển của phụ nữ trí thức.

Kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các nữ trí thức ở các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho nữ trí thức trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống từ đề tài nghiên cứu của nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Thứ 4: Nâng cao vai trò đóng góp của nữ trí thức

Nâng cao chất lượng, khả năng nghiên cứu khoa học và công nghệ của nữ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông qua các tiêu chí: trình độ chuyên môn, tỷ lệ tham gia các loại hình đề tài nghiên cứu khoa học; năng lực nghề nghiệp; tham gia hội thảo khoa học trong nước và quốc tế...

Tạo điều kiện cho những nữ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức trẻ có năng lực chuyên môn giỏi đạt được học vị sau đại học trước khi có gia đình hoặc chưa có con nhỏ.

Xây dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức cho phụ nữ và cộng đồng.

Thứ 5: Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học

Đồng hành với Viện trong việc coi hoạt động khoa học công nghệ là lĩnh vực quan trọng; lấy hoạt động KHCN làm động lực cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp; chú trọng đồng thời nâng cao thành tích công bố khoa học và phát triển tiềm lực nghiên cứu của các hội viên, 1

Chủ động xây dựng một số công trình nghiên cứu khoa học, đề án hợp tác trên cơ sở nhu cầu của hội viên, sự phát triển của tổ chức chi hội, đề xuất với các kênh tài trợ và với các đối tác.

Thứ 6: Công tác khác

Xây dựng được quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nữ, đào tạo nữ trí thức trẻ có tri thức, năng lực, kiến thức về hội nhập quốc tế.

Có các chế độ, chính sách quy hoạch, nâng lương, nâng bậc, bổ nhiệm hợp lý đối với nữ trí thức để động viên, thu hút và nâng cao khả năng lao động, sáng tạo của nữ trí thức Viện.

Phối hợp với Ban nữ công triển khai các hoạt động chung của Viện như Ngày quốc tế phụ nữ, các phong trào phụ nữ khác.

GS.TS. Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng Chi hội Nữ trí Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
GS.TS. Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng Chi hội Nữ trí Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ, GS.TS. Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chúc mừng Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trở thành Chi hội thứ 33 với 48 hội viên ghi dấu sự phát triển tổ chức, trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam vào một thời điểm hết sức đặc biệt và có ý nghĩa là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thông qua đó GS.TS. Lê Thị Hợp đã nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 được viện (KTTT&BĐKH) đề ra và hy vọng không lâu nữa 100% Nữ trí thức Viện sẽ tham gia sinh hoạt trong chi hội. Tập chung cao cho việc nâng cao hiệu quả tăng cường các hoạt động kết nối và nâng cao vai trò và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển chung của Viện, cũng như đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

GS.TS. Lê Thị Hợp nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng bất lợi, thì vai trò và những đóng góp của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt vai trò của đội ngũ Nữ trí thức của Viện ngày càng được khẳng định rõ nét hơn.

Sự kiện ra mắt Chi hội Nữ trí thức của Viện hôm nay, cũng là một minh chứng cho thấy sự quan tâm và nhận định về vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong đó có nữ trí thức của Lãnh đạo Viện và sự quan tâm có trách nhiệm với Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện đã quan tâm chỉ đạo, thành lập và cho ra mắt Chi hội Nữ trí thức. Hội Nữ trí thức Việt Nam mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Viện đối với sự lớn mạnh của Chi hội Nữ trí thức của Viện và Hội Nữ trí thức Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời có chính sách mang tính đột phá trong tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi để nữ trí thức trẻ có cơ hội cống hiến và phát triển, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Viện.

GS.TS. Lê Thị Hợp trao quyết định thành lập Chi hội Nữ trí thức (KTTT&BĐKH)
GS.TS. Lê Thị Hợp trao quyết định thành lập Chi hội Nữ trí thức (KTTT&BĐKH)
Lãnh đạo Hội Nữ Trí thức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Lãnh đạo Hội Nữ Trí thức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH cho biết: Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-BTV ngày 19/10/2023 của Ban thường vụ Hội Nữ Trí thức Việt Nam, trở thành chi hội thể sẽ trực thuộc Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Đây là vinh dự đối với các nữ cán bộ của Viện, được tham gia vào mái nhà chung của nữ trí thức Việt Nam, là môi trường cho nữ trí thức phát huy sức sáng tạo và trí tuệ của mình nhằm cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của xã hội.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng.
PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng.

Với tôn chỉ, mục đích và phương hướng hoạt động của mình, Hội NTTVN đã nâng vị thế của nữ trí thức Việt Nam lên tầm cao mới, trong xu thế đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Chi hội Nữ Trí thức Viện KTTV&BĐKH có đội ngũ hội viên gồm 1 PGS, 9 TS, và đông đảo thạc sỹ, đang đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đồng thời tham gia công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện. Các hội viên đã công bố thành công hơn 200 bài báo trong các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu khóa I (nhiệm kỳ 2023-2028) đã thống nhất bầu Ban chấp hành gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, và 3 ủy viên.

Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhận nhiệm vụ trước Chi hội. Mỗi Nữ trí thức đều nhận thức sâu sắc rằng: đây là một vinh dự lớn, đồng thời đây cũng là trách nhiệm cao cả trước phong trào của phụ nữ. Tôi tin rằng, các nữ trí thức của Viện sẽ cùng đoàn kết phát huy tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng vươn lên vì sự bình đẳng, phát triển của Phụ nữ, tự tạo cho chúng ta môi trường thuận lợi tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ, chuyển giao và đào tạo.

Để xứng đáng với sự tín nhiệm của Chi hội, Ban Chấp hành xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng một tập thể đổi mới, sáng tạo để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trọng trách mà Chi hội đã tin tưởng giao phó, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2026, đưa phong trào phụ nữ Việt Nam nói chung, của Viện Khoa học KTTV&BĐKH nói riêng ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, Ban Chấp hành Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội LHPN Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, sự chia sẻ kinh nghiệm của các Chi hội NTT và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của các hội viên.

 TS. Lê Ngọc Cầu, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đại diện lãnh đạo Viện phát biểu chúc mừng
 TS. Lê Ngọc Cầu, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đại diện lãnh đạo Viện phát biểu chúc mừng
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm
Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 
Chi hội Nữ trí thức Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu