Thời tiết 10/2: Miền Bắc có nơi rét hại dưới 8 độ

GIA HÂN (t/h)

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ ngày 10/2 có mưa nhỏ, trời rét đậm.
Thời tiết 10/2: Miền Bắc có nơi rét hại dưới 8 độ