Xe tay ga nào tiết kiệm xăng nhất?

THUẬN TIỆN

Yamaha Grande đứng đầu danh sách với mức tiêu tốn 1,69 lít xăng cho 100km, SH mode là đại diện mạnh nhất của Honda nhưng cũng chỉ đứng thứ 4.