blockchain - các bài viết về blockchain, tin tức blockchain
Sân bay Long Thành nằm trong Top 16 sân bay được mong chờ nhất thế giới

Sân bay Long Thành nằm trong Top 16 sân bay được mong chờ nhất thế giới

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển hàng không cao nhất...
Tiền đâu ACV đầu tư sân bay Long Thành?

Tiền đâu ACV đầu tư sân bay Long Thành?

Tổng mức đầu tư dự án thành phần ACV được giao lên hơn 99.000 tỷ đồng bằng chính nguồn...