Hồ sơ doanh nghiệp: Thế Giới Di Động trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam như thế nào?

TẤT ĐẠT

Từ một trang web với 3 cửa hàng nhỏ lẻ, Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài giờ là nhà bán lẻ hàng đầu với doanh thu trăm nghìn tỷ.