Học ngành nào, làm nghề gì dễ thành tỷ phú nhất?

TẤT ĐẠT

Trong số các tỷ phú giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán, nhiều người làm bất động sản và ngân hàng, theo học ngành kinh tế, quê ở Hà Nội...

Dựa trên thống kê các tỷ phú giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán , chúng tôi thu thập thông tin về ngành nghề hoạt động, trình độ học vấn , quê quán và độ tuổi của 100 người có công bố thông tin. Đồ hoạ thông tin bên dưới đã trừ đi những cá nhân chỉ sở hữu cổ phiếu mà không tham gia kinh doanh.

Làm gì, học ngành nào, ở đâu dễ thành tỷ phú nhất Việt Nam?
Làm gì, học ngành nào, ở đâu dễ thành tỷ phú nhất Việt Nam?