Ngày đầu tiên hoạt động của cây ATM gạo tại Hà Nội

Sáng 11/4, cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu vận hành. Người có hoàn cảnh khó khăn có thể đến nhận gạo hoàn toàn miễn phí.
Cây ATM gạo đầu tiên Hà Nội được đặt tại Trung tâm Văn hoá thể thao phường Nghĩa Tân (Cầu Giầy, Hà Nội)
Cây ATM gạo đầu tiên Hà Nội được đặt tại Trung tâm Văn hoá thể thao phường Nghĩa Tân (Cầu Giầy, Hà Nội)
Người dân đến lĩnh gạo được đề nghị xếp hàng với khoảng cách trên 2m để đảm bảo an toàn mùa dịch
Người dân đến lĩnh gạo được đề nghị xếp hàng với khoảng cách trên 2m để đảm bảo an toàn mùa dịch
Người đến nhận gạo phải đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, đăng ký thông tin 
Người đến nhận gạo phải đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, đăng ký thông tin 

  

Gạo chạy theo được ống từ trên cao xuống khi người lĩnh gạo dùng chân ấn nút
Gạo chạy theo được ống từ trên cao xuống khi người lĩnh gạo dùng chân ấn nút
Bộ điều khiển của ATM gạo
Bộ điều khiển của ATM gạo
Nhiều tình nguyện viên tham gia vào việc chuẩn bị gạo cho những bà con khó khăn ở điểm đặt ATM
Nhiều tình nguyện viên tham gia vào việc chuẩn bị gạo cho những bà con khó khăn ở điểm đặt ATM
Đội tình nguyện còn chuẩn bị sẵn những túi gạo phát trực tiếp phòng trường hợp người để sử dụng máy quá đông
Đội tình nguyện còn chuẩn bị sẵn những túi gạo phát trực tiếp phòng trường hợp người để sử dụng máy quá đông
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đơn vị tài trợ cây ATM gạo cũng có mặt hỗ trợ người nhận gạo
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đơn vị tài trợ cây ATM gạo cũng có mặt hỗ trợ người nhận gạo
Nhiều người dân cũng mang gạo đến góp cùng cây ATM gạo
Nhiều người dân cũng mang gạo đến góp cùng cây ATM gạo
Cảnh tiếp gạo cho máy 
Cảnh tiếp gạo cho máy 
Mỗi lần nhấn nút người dân sẽ được lĩnh 3kg gạo
Mỗi lần nhấn nút người dân sẽ được lĩnh 3kg gạo

Khiếu Minh

Cây 'ATM gạo' miễn phí đầu tiên cho người nghèo tại Hà Nội

Cây "ATM gạo" miễn phí đầu tiên cho người nghèo tại Hà Nội

Sáng 11/4, cây "ATM gạo" đầu tiên tại Hà Nội được đưa vào hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, khó khăn.