Thời tiết ngày 30/1: Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng

GIA HÂN (t/h)

Dự báo ngày 30/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nóng 31 - 34 độ C.
Thời tiết ngày 30/1: Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng