Toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020: VPBank trên 'đỉnh' nợ xấu

TẤT ĐẠT

Sự phân hoá về tổng tài sản, thu nhập lãi thuần, lợi nhuận trước thuế và cả nợ xấu đều thấy rõ ở các nhà băng trong 9 tháng đầu năm 2020.
Toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020.
Toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020.