Các hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ

DUY QUANG (t/h)

Tại Điều 97 dự thảo Luật Giao thông đường bộ mới đây, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến phân bằng lái xe (Giấy phép lái xe) thành 17 hạng thay vì 13 hạng như hiện nay.