bán buôn - các bài viết về bán buôn, tin tức bán buôn
Kamereo - Nền tảng bán buôn thực phẩm do 'người cũ' của Pizza 4P's lập ra, vừa huy động thành công 2,1 triệu USD

Kamereo - Nền tảng bán buôn thực phẩm do "người cũ" của Pizza 4P's lập ra, vừa huy động thành công 2,1 triệu USD

Đây là nền tảng thương mại điện tử theo mô hình B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), kết...