giữ chỗ máy bay - các bài viết về giữ chỗ máy bay, tin tức giữ chỗ máy bay
Vì sao các hãng hàng không phải bay hàng nghìn chuyến rỗng trong mùa đông?

Vì sao các hãng hàng không phải bay hàng nghìn chuyến rỗng trong mùa đông?

Nhiều hãng hàng không ở châu Âu vẫn bay hàng nghìn chuyến rỗng trong mùa đông chỉ để giữ...