Nhóm cổ đông lớn của HQC tiếp tục chất vấn về khoản nợ hơn 1.166 tỷ

Nhóm cổ đông lớn Hoàng Quân (HQC) muốn thuê kiểm toán vào làm rõ các khoản nợ với vợ chồng Chủ tịch HĐQT cùng các cá nhân khác. Nhóm cổ đông lớn của HQC tiếp tục chất vấn về khoản nợ hơn 1.166 tỷ đồng của Chủ tịch Trương Anh Tuấn và vợ là bà Nguyễn Thị Diệu Phương cho thuê.

Để bảo về quyền lợi cho các cổ đông và làm rõ dòng tiền, tính minh bạch của các khoản trên, nhóm cổ đông đề nghị HĐQT ngay lập tức tiếp đón một đoàn Kiểm toán độc lập mà bên nhóm cổ đông thuê và chi trả mọi chi phí phát sinh.

Ngoài ra, nhóm cổ đông cũng đề nghị Công ty thay đổi Đơn vị kiểm toán hiện tại sang 1 trong 4 công ty kiểm toán Big Four (Deloitte, PWC, KPMG, E&Y) từ năm 2022 để tăng uy tín và tính minh bạch của số liệu báo cáo tài chính vào những đợt kế tiếp. Nhóm này đề nghị Công ty đưa nội dung này bổ sung vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới để đại hội thông qua.

Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 8,26% cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã cùng ký vào văn bản mới gửi thêm các nội dung chất vấn đến HĐQT và Chủ tịch Trương Anh Tuấn.

Nội dung chất vấn lần này tập trung làm rõ các thông tin số liệu trong Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán có liên quan đến nội dung đề xuất phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ trong kỳ họp ĐHĐCĐ 2022 sắp tới.

Cụ thể, nhóm cổ đông đề nghị Công ty làm rõ khoản nợ hơn 1.166 tỷ đồng của Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn và vợ là bà Nguyễn Thị Diệu Phương cho HQC vay. Nguồn tiền từ đâu mà có trong khi Công ty kinh doanh bết bát, hay chiêu trò sang tay từ tiền của Công ty sang tiền túi cá nhân? Hiện giờ, khoản tiền đó đang sử dụng vào mục đích gì và trạng thái như thế nào?

Hai là, Công ty phát sinh khoản công nợ rất lớn liên quan đến các cá nhân hơn 1.300 tỷ gồm: Nguyễn Thị Như Hiền 335 tỷ đồng, Nguyễn Trần Thùy Trang 335 tỷ đồng, Nguyễn Thị Điểm 300 tỷ đồng và Hoàng Minh Đức 337 tỷ đồng. Rõ ràng, các cá nhân này không phát sinh bất kỳ công nợ nào trước đó với Công ty, nhưng lại cho Công ty vay với số tiền rất lớn trong quý IV/2021?

Do đó, nhóm cổ đông này đề nghị Công ty làm rõ mối quan hệ với các cá nhân này và mục đích cho vay để làm gì? Khoản tiền vay này đã được sử dụng như thế nào? Khoản nợ vừa phát sinh trong quý IV/2021 thì không thể phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ ngay trong quý I/2022.

“Phải chăng đây là các người thân của Ban lãnh đạo? Cho mượn tiền để rút ruột Công ty và hoán đổi cổ phần để gia tăng tỷ lệ sở hữu khi Ban lãnh đạo không còn nắm nhiều cổ phiếu”, nhóm cổ đông nêu nghi vấn.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, tỷ lệ sở hữu của vợ chồng ông Tuấn và cá nhân, công ty liên quan sở hữu gần 18,6% vốn cổ phần của HQC, còn lại 81,4% là do cổ đông bên khác sở hữu. Cuối tuần qua, HQC đã có văn bản giải trình về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội chốt ngày 7/2/2022. Theo Công ty, do chỉ còn khoảng 6 ngày đến kỳ họp thì các thành viên Ban lãnh đạo, Ban tổ chức bị nhiễm COVID-19 và lây chồng chéo nhau.