Saigonbank báo lỗ hơn 40 tỷ trong quý IV

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận năm 2021 đạt hơn 154 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ, vượt 14% kế hoạch năm (135 tỷ đồng). Lỗ hơn 40 tỷ trong quý IV dù thu về 186 tỷ đồng từ bán cổ phiếu BVB.

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 589 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 26,1% xuống còn 27,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về cho ngân hàng 32,6 tỷ đồng, tăng đến 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác cũng tăng 36,2% lên 119,3 tỷ đồng trong năm. Qua đó giúp tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank đạt hơn 883 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2020. Tính riêng quý IV, ngân hàng ghi nhận lỗ trước thuế hơn 40 tỷ đồng, giảm so với số lỗ của cùng kỳ 2020 là 56 tỷ đồng.Theo đó, thu nhập lãi thuần giảm 5,9% xuống còn 135,9 tỷ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối giảm lần lượt 40,7% và 15%.

Ở chiều tích cực, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng gấp 89 lần cùng kỳ từ 1,2 tỷ đồng lên gần 107 tỷ đồng. Trong năm 2021, Saigonbank đã bán hết hơn 8,26 triệu cổ phần sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (tương đương tỷ lệ sở hữu 2,25%) từ ngày 3/11 đến 22/11. Như vậy sau 2 lần rao bán bất thành, ước tính với giá cổ phiếu trung bình trong giai đoạn này là 22.528 đồng/cp, Saigonbank có thể thu về khoảng 186,1 tỷ đồng từ giao dịch trên

Tính tới ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Saigonbank đạt 24.609 tỷ đồng,  tăng 2,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 6,8% lên 16.502 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng cũng giảm nhẹ 0,6% xuống 18.105 tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh 45,7% lên 325 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,44% lên 1,97%.

Tổng Hợp