Top 3 doanh nghiệp có doanh thu khủng từ bảo hiểm xe máy

DUY QUANG

Top 3 công ty bảo hiểm có doanh thu bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất hiện nay là Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), tiếp theo là Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC).
Nguồn: Tổng hợp
Nguồn: Tổng hợp