TP.HCM dẫn đầu kinh tế cả nước như thế nào?

TẤT ĐẠT

TP.HCM đóng góp cho kinh tế cả nước trong giai đoạn 2016-2019 trên 22,2%, dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước.
TP.HCM dẫn đầu kinh tế cả nước như thế nào?
TP.HCM dẫn đầu kinh tế cả nước như thế nào?
Thu nhập người dân TP.HCM sẽ đạt gần 1 tỷ đồng vào năm 2045?