Từ 8/9, Hà Nội kiểm soát chặt những người ra, vào vùng 1

Hoàng Hiếu

Từ 6h ngày 8/9/2021, các chốt kiểm dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra, vào vùng 1 theo mẫu giấy đi đường mới kết hợp vẫn sử dụng giấy đi đường cũ đã cấp (tiến tới khi đủ điều kiện sẽ nhập hai loại giấy làm một).
Người dân có đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được qua chốt cầu Vĩnh Tuy.
Người dân có đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được qua chốt cầu Vĩnh Tuy.
Từ sáng 8/9, công tác rà soát, kiểm tra giấy đi đường của người dân qua chốt cầu Vĩnh Tuy được thực hiện chặt chẽ. 
Từ sáng 8/9, công tác rà soát, kiểm tra giấy đi đường của người dân qua chốt cầu Vĩnh Tuy được thực hiện chặt chẽ. 
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tất cả những người muốn qua cầu Vĩnh Tuy (ảnh chụp 6h35 sáng 8/9).
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tất cả những người muốn qua cầu Vĩnh Tuy (ảnh chụp 6h35 sáng 8/9).
Mọi người dân muốn qua chốt cầu Vĩnh Tuy phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. 
Mọi người dân muốn qua chốt cầu Vĩnh Tuy phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. 
Lực lượng trực chốt cầu Vĩnh Tuy kiểm tra mã QR trên giấy đi đường của người dân sáng 8/9. 
Lực lượng trực chốt cầu Vĩnh Tuy kiểm tra mã QR trên giấy đi đường của người dân sáng 8/9. 
Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt cầu Vĩnh Tuy.
Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt cầu Vĩnh Tuy.
Lực lượng công an và y tế đảm bảo người có đủ điều kiện mới được di chuyển qua chốt cầu Vĩnh Tuy.
Lực lượng công an và y tế đảm bảo người có đủ điều kiện mới được di chuyển qua chốt cầu Vĩnh Tuy.
Người đi qua chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy đều được đo thân nhiệt và kiểm tra giấy tờ (ảnh chụp 6h40 ngày 8/9).
Người đi qua chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy đều được đo thân nhiệt và kiểm tra giấy tờ (ảnh chụp 6h40 ngày 8/9).
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người và phương tiện qua chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy (ảnh chụp 6h45 ngày 8/9). 
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người và phương tiện qua chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy (ảnh chụp 6h45 ngày 8/9). 
Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt cầu Vĩnh Tuy. 
Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt cầu Vĩnh Tuy.