dành phần tăng lương này để ngân sách nhà nước hỗ trợ người khó khăn - các bài viết về dành phần tăng lương này để ngân sách nhà nước hỗ trợ người khó khăn, tin tức dành phần tăng lương này để ngân sách nhà nước hỗ trợ người khó khăn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chưa tăng lương để ngân sách nhà nước hỗ trợ những người khó khăn hơn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chưa tăng lương để ngân sách nhà nước hỗ trợ những người khó khăn hơn

Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế xã hội hết...