Lịch chiếu phim Đà Nẵng ngày 26/9 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đà Nẵng ngày 26/9 ở tất cả các rạp.
 • CGV (2)

  • CGV Vĩnh Trung Plaza

   Địa chỉ :255-257 đường Hùng Vương, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 10:40 11:00 11:30 12:20 13:00 13:20 13:50 14:15 14:40 15:20 15:40 16:10 16:35 17:00 17:40 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:50 21:20

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 12:00 17:20

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   09:45 18:00

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   09:50 12:35 15:00 19:35
  • CGV Vincom Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 4, TTTM Vincom Đà Nẵng, Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:20 11:00 12:00 12:40 13:20 14:20 14:35 15:00 15:40 16:20 16:40 16:55 17:20 18:00 18:30 19:00 19:45 20:20 20:50 21:20

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:10 12:25 19:15

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   10:15 14:40

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 12:20 21:30
 • Galaxy (1)

  • Galaxy Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 3 Coop Mart, 478 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:00 20:15 21:00 21:45

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 11:45 14:00 16:15 19:00 20:30 22:00

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:30 15:30 18:15 19:45 21:15

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   10:00 14:30 18:30

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   17:00

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:30 16:00

   Tay Đấm Mỹ

   American Fighter / NC18 / 1h36' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:45 17:45

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Anh

   15:15

   Trại Xác Sống

   The Clearing / NC18 / 1h28' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:45

   Coco

   P / 1h49' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:45
 • Lotte (1)

  • Lotte Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:45 10:45 11:30 12:15 13:10 14:10 14:45 15:30 16:30 17:15 18:10 19:00 19:45 20:30 21:20

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 14:00 18:00 20:15

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:45

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:15
 • Starlight Đà Nẵng (1)

  • Starlight Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 4 - Tòa Nhà Nguyễn Kim, 46 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 11:00 12:00 13:20 14:20 15:00 15:40 16:40 17:20 18:00 19:00 19:40 20:20 20:50 21:20 22:00 22:50

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:15 18:40

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00 16:25
 • Metiz Cinema (1)

  • Metiz Cinema

   Địa chỉ :Tầng 1 Helio Center, Đường 2/9, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   17:15 17:45 19:30 20:00 20:30 21:45

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   20:10 22:00

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   17:00

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   22:10

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   2D Phụ Đề Việt

   20:10

   Tay Đấm Mỹ

   American Fighter / NC18 / 1h36' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:25

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Anh

   19:00

   Trại Xác Sống

   The Clearing / NC18 / 1h28' /

   2D Phụ Đề Việt

   22:40

   Đồi Tuyết Máu

   Let It Snow / NC18 / 1h26' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:35

   Dạ Quỷ Rừng Sâu

   The Widow / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:00

NGỌC BÍCH