người từ Campuchia về không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế - các bài viết về người từ Campuchia về không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế, tin tức người từ Campuchia về không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế
66 người được đưa đi cách ly do tiếp xúc với người từ Campuchia về không khai báo y tế

66 người được đưa đi cách ly do tiếp xúc với người từ Campuchia về không khai báo y tế

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang, khi về nước ông T bắt đầu có dấu...