17 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ (28/12-31/12)

Trong 17 công ty thông báo chốt quyền cổ tức (28/12-31/12), sẽ có 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phần còn lại lựa chọn hình thức bằng tiền mặt.

Theo đó, công ty Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) và Công ty Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) là 2 doanh nghiệp công bố mức chi trả cổ tức cao nhất tỷ lệ 20%. 2 tổ chức này đều chốt quyền vào 31/12.

Mã CK Loại sự kiện  Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TLD Cổ tức bằng cổ phiếu 28/12 29/12   Trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 100:5
ASM Cổ tức bằng cổ phiếu 28/12 29/12   Trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ 10:1
KOS Cổ tức bằng tiền 28/12 29/12   Trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ 20;1
XMC Cổ tức bằng tiền 28/12 29/12 28/1/2021 Trả cổ tức năm 2019, 1.200 đồng/cp
TCH Cổ tức bằng tiền 29/12 30/12 29/1/2021 Tạm ứng cổ tức năm 2020, 500 đồng/cp
HCM Cổ tức bằng tiền 29/12 30/12 20/1/2021 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 500 đồng/cp
HSC Cổ tức bằng tiền 29/12 30/12 20/1/2021 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 500 đồng/cp
NTH Cổ tức bằng tiền 29/12 30/12 15/1/2021 Trả cổ tức đợt 3/2019, 1.000 đồng/cp
PNC Cổ tức bằng tiền 29/12 30/12 27/1/2021 Trả cổ tức năm 2019, 500 đồng/cp
THG Cổ tức bằng tiền 30/12 30/12 13/1/2021 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020, 1.500 đồng/cp
PAI Cổ tức bằng tiền 30/12 31/12 22/1/2021 Trả cổ tức năm 2019, 400 đồng/cp
TDM Cổ tức bằng tiền 30/12 31/12 26/4/2021 Tạm ứng cổ tức 2020, 1.200 đồng/cp
DHC Cổ tức bằng tiền 30/12 31/12 29/1/2021 Tạm ứng cổ tức 2020, 2000 đồng/cp
TAC Cổ tức bằng tiền 30/12 31/12 15/1/2021 Tạm ứng cổ tức 2020, 2000 đồng/cp
BCF Cổ tức bằng tiền 30/12 31/12 14/1/2021 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020, 1.500 đồng/cp
HFB Cổ tức bằng tiền 30/12 31/12 26/2/2021 Tạm ứng cổ tức 2020, 450 đồng/cp
TTD Cổ tức bằng tiền 31/12 44287 15/1/2021 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020, 800 đồng/cp

(Nguồn: Vietstock)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương