9 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần (18-22/1)

Trong 9 công ty thông báo chốt quyền cổ tức tuần (18-22/1), có 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phần còn lại lựa chọn hình thức bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) và Traphaco (HoSE: TRA) công bố mức chi trả cổ tức cao nhất tỷ lệ 20% bằng hình thức tiền mặt. Sao Ta chốt ngày đăng ký cuối cùng là 19/1 và Traphaco chốt vào 20/1.

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VDS Cổ tức bằng tiền 18/1 19/1 28/1 Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/cp
FMC Cổ tức bằng tiền 18/1 19/1 29/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/cp
BSH Cổ tức bằng tiền 19/1 20/1 29/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/cp
TRA Cổ tức bằng tiền 19/1 20/1 29/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/cp
PHN Cổ tức bằng tiền 19/1 20/1  2/2 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/cp
KPF Cổ tức bằng cổ phiếu 19/1 20/1   Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
TNG Cổ tức bằng tiền 20/1 21/1  3/2 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/cp
S4A Cổ tức bằng tiền 21/1 21/1  3/2 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
HIG Cổ tức bằng tiền 21/1 21/1  4/2 Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cp

(Nguồn: Vietstock)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương