cá sâu - các bài viết về cá sâu, tin tức cá sâu
Lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ, cá sấu nằm trên mái nhà

Lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ, cá sấu nằm trên mái nhà

Đoạn video quay ở bang Karnataka cho thấy một con cá sấu nằm trên nóc nhà, xung quanh ngập nước...
Lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ, cá sấu nằm trên mái nhà

Lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ, cá sấu nằm trên mái nhà

Đoạn video quay ở bang Karnataka cho thấy một con cá sấu nằm trên nóc nhà, xung quanh ngập nước...
Not found block 'box_nb_71_cate'