công việc của phụ nữ - các bài viết về công việc của phụ nữ, tin tức công việc của phụ nữ
1/3 phụ nữ Việt Nam không có thời gian dành cho bản thân

1/3 phụ nữ Việt Nam không có thời gian dành cho bản thân

Mỗi ngày, nữ giới phải dành nhiều thời gian hơn (3 giờ) so với nam giới (1 giờ 42 phút) để...
AI đang làm tăng nguy cơ mất việc của phụ nữ

AI đang làm tăng nguy cơ mất việc của phụ nữ

AI có thể đảm nhận tốt những công việc có tính chất lặp đi lặp lại, như xem xét và tóm...