cúm A/H5N6 ở Việt Nam - các bài viết về cúm A/H5N6 ở Việt Nam, tin tức cúm A/H5N6 ở Việt Nam
Phát hiện ổ thứ 4 H5N6 ở Nghệ An, khẩn cấp tiêm phòng hàng nghìn gia cầm

Phát hiện ổ thứ 4 H5N6 ở Nghệ An, khẩn cấp tiêm phòng hàng nghìn gia cầm

Do diễn biến phức tạp của thời tiết nên nguy cơ dịch phát sinh và lây lan rất cao, tỉnh Nghệ...
Not found block 'box_nb_71_cate'