đạo diễn Phi Tiến Sơn - các bài viết về đạo diễn Phi Tiến Sơn, tin tức đạo diễn Phi Tiến Sơn
Đạo diễn 'Đào, phở và piano': Phim lịch sử có sức hút đặc biệt nhưng tốn kém, phức tạp và dễ đụng chạm

Đạo diễn "Đào, phở và piano": Phim lịch sử có sức hút đặc biệt nhưng tốn kém, phức tạp và dễ đụng chạm

Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ về thành công và những khó khăn khi thực hiện "hiện tượng"...