khan hiếm thuốc - các bài viết về khan hiếm thuốc, tin tức khan hiếm thuốc
Thuốc chống đông máu khan hiếm

Thuốc chống đông máu khan hiếm

Một số bệnh viện, lượng dự trữ thuốc trong kho còn ít nên vẫn đang cầm cự trong thời gian...