Kiến nghị duy trì hoạt động tại trạm thu phí Nguyễn Văn Linh

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về tình hình triển khai và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí trên địa bàn; trong đó, kiến nghị cho phép duy trì hoạt động tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian triển khai hệ thống ETC vào quý II/2021.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về tình hình triển khai và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí trên địa bàn; trong đó, kiến nghị cho phép duy trì hoạt động tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian triển khai hệ thống ETC vào quý II/2021.

Trên địa bàn TP.HCM hiện có 5 trạm thu phí gồm trạm An Sương - An Lạc, trạm cầu Phú Mỹ, trạm Xa lộ Hà Nội (đang tạm dừng thu phí), trạm Phú Mỹ Hưng, trạm BOT Phú Hữu (chưa tổ chức thu phí).

TP.HCM đề xuất duy trì trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: TTXVN.
TP.HCM đề xuất duy trì trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: TTXVN.

Theo chủ trương, đến ngày 31/12/2020, các trạm thu phí phải hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí trên toàn quốc. Hiện nay, trạm An Sương - An Lạc trên Quốc lộ 1 và trạm cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công đã triển khai hệ thống ETC; trạm thu phí Xa lộ Hà Nội đã đầu tư hệ thống thu phí ETC nhưng đang tạm dừng thu phí.

Trong khi đó, trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh chưa triển khai hệ thống thu phí ETC. Do trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có tính đặc thù riêng, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục duy trì hoạt động thu phí trong thời gian triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm này.

UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ và đưa hệ thống thu phí ETC vào hoạt động trong quý II/2021.

Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ hưng tổ chức thực hiện từ năm 1998 theo Giấy phép đầu tư số 602/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày 19/5/1993 gắn với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Nguồn thu phí của trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh phục vụ duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Nguyễn Văn Linh và phục vụ việc tổ chức bộ máy quản lý thu phí giao thông, xây dựng cơ sở vật chất tại trạm thu phí.

Theo UBND TP.HCM, nguồn thu phí của trạm phu phí đường Nguyễn Văn Linh không phải để hoàn vốn đầu tư như các trạm thu phí khác trên địa bàn thành phố cũng như trên cả nước.

Thời gian qua, TP.HCM đã đề nghị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, do liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà đầu tư và TP.HCM được quy định tại giấy phép đầu tư và các quy định của pháp luật, để đảm bảo sự đồng thuận, chặt chẽ trong đầu tư, nên việc đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí ETC tại trạm chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chung của Chính phủ.

Hiện UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu các thủ tục, pháp lý liên quan để triển khai thực hiện. Dự kiến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh trong quý II/2021.

(Theo TTXVN)

TIẾN LỰC

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương