nhập cảnh trái phép trên vùng biển Phú Quốc - các bài viết về nhập cảnh trái phép trên vùng biển Phú Quốc, tin tức nhập cảnh trái phép trên vùng biển Phú Quốc
Phát hiện 3 đối tượng nhập cảnh trái phép trên vùng biển Phú Quốc

Phát hiện 3 đối tượng nhập cảnh trái phép trên vùng biển Phú Quốc

Ngày 29/4, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng quân trên địa bàn thành phố Phú...