nhiêm sắc thể - các bài viết về nhiêm sắc thể, tin tức nhiêm sắc thể
Nhiễm sắc thể Y dần biến mất, tương lai của nam giới sẽ ra sao?

Nhiễm sắc thể Y dần biến mất, tương lai của nam giới sẽ ra sao?

Ứớc tính con người mất 5 gene mỗi triệu năm. Với tốc độ này, 55 gene ở nhiễm sắc thể Y...