Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tờ viết tay tại TP.HCM

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có công văn về việc giải quyết hồ sơ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý tách thửa, chuyển quyền bằng giấy tay.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã ký công văn gửi UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, và các chi nhánh liên quan về việc giải quyết hồ sơ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý tách thửa, chuyển quyền bằng giấy tay.

Trước khi cấp sổ đỏ cho các trường hợp mua bán đất thông qua giấy viết tay, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà soát hồ sơ, xử lý các vi phạm, và xem xét các yếu tố như quy hoạch, hạn mức, và điều kiện hạ tầng. 

UBND cấp xã cũng được yêu cầu công khai thông tin và đưa ra yêu cầu về việc kê khai và đăng ký đối với người dân.

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tờ viết tay tại TP.HCM- Ảnh 1.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM sẽ định hình và hướng dẫn các chi nhánh liên quan căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp với các bên liên quan để xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý tách thửa, chuyển quyền bằng giấy tay. Các đơn vị cũng được khuyến khích lập kế hoạch rà soát, phân loại hồ sơ, và xác định thời gian và các bước thực hiện.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tình trạng tự ý tách thửa và chuyển quyền một phần thửa đất bằng giấy tay, cũng như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đã tồn tại rất lâu ở TP.HCM. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết rằng vấn đề này xuất phát từ nhu cầu thực tế và đã kéo dài qua nhiều thời kỳ do pháp luật về đất đai chưa kịp quy định đầy đủ và kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường rằng đây là một vấn đề tiềm ẩn và có khả năng tiếp tục phát sinh nếu không kiểm soát chặt chẽ. Nếu không giải quyết, tình trạng này có thể dẫn đến lách luật chia tách thửa đất mà không đảm bảo hạn mức.

Cơ quan này kiến nghị, nếu hộ dân vi phạm về đất đai thì địa phương xử lý vi phạm trước khi cấp giấy chứng nhận. Trường hợp đủ điều kiện, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, TP. Thủ Đức sẽ cấp giấy cho người sử dụng đất.

VIÊN VIÊN