Tập đoàn Hưng Thịnh và ĐHQG TP.HCM hợp tác - các bài viết về Tập đoàn Hưng Thịnh và ĐHQG TP.HCM hợp tác, tin tức Tập đoàn Hưng Thịnh và ĐHQG TP.HCM hợp tác
Tập đoàn Hưng Thịnh và Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn Hưng Thịnh và Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 17/3/2021, tại Trung tâm Hội nghị Gem Center đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược...