Tp Hồ Chí Minh không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

Tập trung kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng; các dự án chậm tiến độ do vướng pháp lý về đất đai, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất… chỉ đạo của UBND Tp.HCM mới đây.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

Khi phê duyệt các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải có nội dung quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văm hoá, thể dục thể thao… theo quy định.

Dành quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM tăng cường theo dõi, kiểm tra việc cấp tín dụng trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của hệ thống ngân hàng thương mại đối với các dự án bất động sản, nhất là đối với các dự án bất động sản cao cấp, có quy mô lớn và các chủ đầu tư bất động sản có nhiều dự án vay vốn ngân hàng nhằm nắm bắt tình hình dư nợ và kịp thời có giải pháp hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

Đồng thời theo dõi chỉ đạo các ngân hàng thương mại quản lý chặt chẽ tình hình cấp tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở, hạn chế tín dụng cho đầu tư bất động sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng và đầu cơ bất động sản.

Qua đó, phối hợp, hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, công bố công khai toàn bộ quy hoạch chỉnh trang phát triển đô thị của thành phố phù hợp với thực tế và đảm bảo theo quy định, đặc biệt về công tác quy hoạch cần quan tâm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và UBND quận, huyện kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã được UBND thành phố quyết định giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày quyết định 04/QĐ-TTr ngày 10/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các dự án bất động sản nhà ở cao cấp, nếu dự án không triển khai, để đất hoang hoá hoặc triển khai chậm thì kiên quyết báo cáo thành phố để thu hồi. Tập trung kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng; các dự án chậm tiến độ do vướng pháp lý về đất đai, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất…

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức triển khai kịp thời nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản.

Theo dõi nắm bắt thông tin thật chặt, tình hình diễn biến của thị trường, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản.

Nhật Hạ

( Tổng Hợp)