bệnh nhân nặng - các bài viết về bệnh nhân nặng, tin tức bệnh nhân nặng
Một trong 3 bệnh nhân Covid-19 nặng đã khỏi bệnh

Một trong 3 bệnh nhân Covid-19 nặng đã khỏi bệnh

Bệnh nhân 161 từng phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực và là một trong 3...
Phi công người Anh rơi vào tình trạng rất nguy kịch

Phi công người Anh rơi vào tình trạng rất nguy kịch

Bệnh nhân này đang là bệnh nhân nặng nhất, diễn biến sức khỏe phức tạp. 
Buổi sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Buổi sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Như vậy chúng ta có 3 buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.