các ca mắc sốt xuất huyết rải đều trên tất cả các khu vực - các bài viết về các ca mắc sốt xuất huyết rải đều trên tất cả các khu vực, tin tức các ca mắc sốt xuất huyết rải đều trên tất cả các khu vực
Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Theo lý giải của CDC Hà Nội thì việc các ca mắc sốt xuất huyết ở nhiều nơi là do sự phát...