Điện thoại Vsmart
12.000 điện thoại hết veo sau 14 giờ lên kệ, Vsmart Joy 3 lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu

12.000 điện thoại hết veo sau 14 giờ lên kệ, Vsmart Joy 3 lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu

Điện thoại Joy 3 đã bán được hơn 12.000 máy chỉ trong một ngày 14/2, một kỷ lục mới trong...
Trên tay Vsmart Live với 3 camera, vân tay trong màn hình, giá 6,9 triệu đồng

Trên tay Vsmart Live với 3 camera, vân tay trong màn hình, giá 6,9 triệu đồng

Thuộc phân khúc tầm trung với mức giá chỉ 6,9 triệu đồng, tuy nhiên Vsmart Live được trang bị...
Not found block 'box_nb_71_cate'