Kết quả xổ số miền Trung
XSTTH 21/9/2020 – KQXSTTH 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế thứ Hai ngày 21/9/2020

XSTTH 21/9/2020 – KQXSTTH 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế thứ Hai ngày 21/9/2020

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH 21/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 21/9/2020. Bạn...
XSPY 21/9/2020 – KQXSPY 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 21/9/2020

XSPY 21/9/2020 – KQXSPY 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 21/9/2020

Xổ số Phú Yên (XSPY 21/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 21/9/2020. Bạn đọc có...
XSKH 20/9/2020 – KQXSKH 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 20/9/2020

XSKH 20/9/2020 – KQXSKH 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 20/9/2020

Xổ số Khánh Hòa (XSKH 20/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 20/9/2020. Bạn đọc có...
XSKT 20/9/2020 – KQXSKT 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 20/9/2020

XSKT 20/9/2020 – KQXSKT 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 20/9/2020

Xổ số Kon Tum (XSKT 20/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 20/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSDNO 19/9/2020 – KQXSDNO 19/9/2020: Trực tiếp xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 19/9/2020

XSDNO 19/9/2020 – KQXSDNO 19/9/2020: Trực tiếp xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 19/9/2020

Xổ số Đắk Nông (XSDNO 19/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 19/9/2020. Bạn đọc...
XSQNG 19/9/2020 – KQXSQNG 19/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 19/9/2020

XSQNG 19/9/2020 – KQXSQNG 19/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 19/9/2020

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG 19/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 19/9/2020. Bạn đọc...
XSGL 18/9/2020 – KQXSGL 18/9/2020: Trực tiếp xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 18/9/2020

XSGL 18/9/2020 – KQXSGL 18/9/2020: Trực tiếp xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 18/9/2020

Xổ số Gia Lai (XSGL 18/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 18/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSNT 18/9/2020 – KQXSNT 18/9/2020: Trực tiếp xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 18/9/2020

XSNT 18/9/2020 – KQXSNT 18/9/2020: Trực tiếp xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 18/9/2020

Xổ số Ninh Thuận (XSNT 18/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 18/9/2020. Bạn đọc có...
XSQB 17/9/2020 – KQXSQB 17/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 17/9/2020

XSQB 17/9/2020 – KQXSQB 17/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 17/9/2020

Xổ số Quảng Bình (XSQB 17/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 17/9/2020. Bạn...
XSBDI 17/9/2020 – KQXSBDI 17/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Định thứ Năm ngày 17/9/2020

XSBDI 17/9/2020 – KQXSBDI 17/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Định thứ Năm ngày 17/9/2020

Xổ số Bình Định (XSBDI 17/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 17/9/2020. Bạn...
XSQT 17/9/2020 – KQXSQT 17/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 17/9/2020

XSQT 17/9/2020 – KQXSQT 17/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 17/9/2020

Xổ số Quảng Trị (XSQT 17/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 17/9/2020. Bạn...
XSKH 16/9/2020 – KQXSKH 16/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 16/9/2020

XSKH 16/9/2020 – KQXSKH 16/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 16/9/2020

Xổ số Khánh Hòa (XSKH 16/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 16/9/2020. Bạn đọc có...
XSDNG 16/9/2020 – KQXSDNG 16/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 16/9/2020

XSDNG 16/9/2020 – KQXSDNG 16/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 16/9/2020

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG 16/9/2020 bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 16/9/2020. Bạn đọc có...
XSDLK 15/9/2020 – KQXSDLK 15/9/2020: Trực tiếp xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 15/9/2020

XSDLK 15/9/2020 – KQXSDLK 15/9/2020: Trực tiếp xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 15/9/2020

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK 15/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 15/9/2020. Bạn đọc...
XSQNA 15/9/2020 – KQXSQNA 15/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 15/9/2020

XSQNA 15/9/2020 – KQXSQNA 15/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 15/9/2020

Xổ số Quảng Nam (XSQNA 15/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 15/9/2020. Bạn đọc có...
XSPY 14/9/2020 – KQXSPY 14/9/2020: Trực tiếp xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 14/9/2020

XSPY 14/9/2020 – KQXSPY 14/9/2020: Trực tiếp xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 14/9/2020

Xổ số Phú Yên (XSPY 14/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 14/9/2020. Bạn đọc có...
XSTTH 14/9/2020 – KQXSTTH 14/9/2020: Trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế thứ Hai ngày 14/9/2020

XSTTH 14/9/2020 – KQXSTTH 14/9/2020: Trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế thứ Hai ngày 14/9/2020

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH 14/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 14/9/2020. Bạn...
XSKT 13/9/2020 – KQXSKT 13/9/2020: Trực tiếp xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 13/9/2020

XSKT 13/9/2020 – KQXSKT 13/9/2020: Trực tiếp xổ số Kon Tum Chủ Nhật ngày 13/9/2020

Xổ số Kon Tum (XSKT 13/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 13/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSKH 13/9/2020 – KQXSKH 13/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 13/9/2020

XSKH 13/9/2020 – KQXSKH 13/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 13/9/2020

Xổ số Khánh Hòa (XSKH 13/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 13/9/2020. Bạn đọc có...
XSDNG 12/9/2020 – KQXSDNG 12/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ bảy ngày 12/9/2020

XSDNG 12/9/2020 – KQXSDNG 12/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ bảy ngày 12/9/2020

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG 12/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 12/9/2020. Bạn đọc có...
XSDNO 12/9/2020 – KQXSDNO 12/9/2020: Trực tiếp xổ số Đắk Nông thứ bảy ngày 12/9/2020

XSDNO 12/9/2020 – KQXSDNO 12/9/2020: Trực tiếp xổ số Đắk Nông thứ bảy ngày 12/9/2020

Xổ số Đắk Nông (XSDNO 12/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 12/9/2020. Bạn đọc...
XSQNG 12/9/2020 – KQXSQNG 12/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 12/9/2020

XSQNG 12/9/2020 – KQXSQNG 12/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 12/9/2020

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG 12/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 12/9/2020. Bạn đọc...
XSNT 11/9/2020 – KQXSNT 11/9/2020: Trực tiếp xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 11/9/2020

XSNT 11/9/2020 – KQXSNT 11/9/2020: Trực tiếp xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 11/9/2020

Xổ số Ninh Thuận (XSNT 11/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 11/9/2020. Bạn đọc có...
XSGL 11/9/2020 – KQXSGL 11/9/2020: Trực tiếp xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 11/9/2020

XSGL 11/9/2020 – KQXSGL 11/9/2020: Trực tiếp xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 11/9/2020

Xổ số Gia Lai (XSGL 11/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 11/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSQT 10/9/2020 – KQXSQT 10/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 10/9/2020

XSQT 10/9/2020 – KQXSQT 10/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 10/9/2020

Xổ số Quảng Trị (XSQT 10/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 10/9/2020. Bạn...
XSBDI 10/9/2020 – KQXSBDI 10/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Định thứ Năm ngày 10/9/2020

XSBDI 10/9/2020 – KQXSBDI 10/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Định thứ Năm ngày 10/9/2020

Xổ số Bình Định (XSBDI 10/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 10/9/2020. Bạn...
XSQB 10/9/2020 – KQXSQB 10/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 10/9/2020

XSQB 10/9/2020 – KQXSQB 10/9/2020: Trực tiếp xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 10/9/2020

Xổ số Quảng Bình (XSQB 10/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 10/9/2020. Bạn...
XSDNG 9/9/2020 – KQXSDNG 9/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 9/9/2020

XSDNG 9/9/2020 – KQXSDNG 9/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 9/9/2020

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG 9/9/2020 bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 9/9/2020. Bạn đọc có...
XSKH 9/9/2020 – KQXSKH 9/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 9/9/2020

XSKH 9/9/2020 – KQXSKH 9/9/2020: Trực tiếp xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 9/9/2020

Xổ số Khánh Hòa (XSKH 9/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 17h15 ngày 9/9/2020. Bạn đọc có...
Not found block 'box_nb_71_cate'