Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - các bài viết về Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tin tức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...