bí đỏ rớt giá - các bài viết về bí đỏ rớt giá, tin tức bí đỏ rớt giá
Bí đỏ rớt giá chỉ còn 1.000 – 6.000 đồng/kg tại một số địa phương

Bí đỏ rớt giá chỉ còn 1.000 – 6.000 đồng/kg tại một số địa phương

Thị trường thực phẩm hôm nay ghi nhận bí đỏ rớt giá thảm ở các địa phương trồng bí...