cách ly người nhập cảnh - các bài viết về cách ly người nhập cảnh, tin tức cách ly người nhập cảnh
Khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam không cần xét nghiệm và không cách ly

Khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam không cần xét nghiệm và không cách ly

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới nhất về phòng chống dịch COVID-19 với người nhập...
Cách ly tập trung tất cả người về từ 27 quốc gia châu Âu

Cách ly tập trung tất cả người về từ 27 quốc gia châu Âu

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành công văn về việc tổ chức cách ly...