chuỗi cung ứng QIMA - các bài viết về chuỗi cung ứng QIMA, tin tức chuỗi cung ứng QIMA
Truyền thông Ấn Độ: Việt Nam đang nổi lên mạnh mẽ trong khu vực

Truyền thông Ấn Độ: Việt Nam đang nổi lên mạnh mẽ trong khu vực

Việt Nam đang nổi lên như một cường quốc trong khu vực, nhất là về kinh tế và tốc độ tăng...
Ấn Độ, Việt Nam đứng trước những cơ hội khi chuỗi cung ứng dịch chuyển

Ấn Độ, Việt Nam đứng trước những cơ hội khi chuỗi cung ứng dịch chuyển

Theo báo cáo quý 2 của công ty cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng và chuỗi cung ứng QIMA,...