đại dịch COVID-19 chấm dứt - các bài viết về đại dịch COVID-19 chấm dứt, tin tức đại dịch COVID-19 chấm dứt
4 biểu đồ cho thấy tình trạng hiện tại của đại dịch COVID sẽ tiếp diễn trong năm 2022

4 biểu đồ cho thấy tình trạng hiện tại của đại dịch COVID sẽ tiếp diễn trong năm 2022

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm 22/12 nhấn mạnh “2022 phải là năm chúng ta chấm...