Du lịch Tây Ninh - các bài viết về Du lịch Tây Ninh, tin tức Du lịch Tây Ninh
Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác như nào?

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác như nào?

Tạo tác từ 6,688 viên đá sa thạch, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được đánh giá là một kỳ tích...