được ghép 2 lá phổi thành công - các bài viết về được ghép 2 lá phổi thành công, tin tức được ghép 2 lá phổi thành công
Ghép thành công 2 lá phổi cho bệnh nhân 21 tuổi

Ghép thành công 2 lá phổi cho bệnh nhân 21 tuổi

Một bệnh nhân nữ, 21 tuổi, vừa được ghép 2 lá phổi thành công ngày 9/2/2024 tại Bệnh viện...