Lịch trình di chuyển của 11 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng

DUY QUANG

Dưới đây là lịch trình di chuyển cụ thể của 11 bệnh nhân mắc COVID-19 là nhân viên, bệnh nhân bệnh viện Đà Nẵng.
Lịch trình di chuyển của 11 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng
Dữ liệu đang được cập nhật.