Lãi suất VietinBank tháng 10/2021: Cao nhất 5,6%/năm

Tháng 10/2021, lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân tại các kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục giữ nguyên giống như nhiều tháng trước đây.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi được triển khai là 3,1%/năm - 5,6%/năm cho những kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Hiện tại, các khoản tiền gửi trong thời gian từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết lãi suất là 3,1%/năm. Trong khi lãi suất ấn định chung cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 3,4%/năm. 

Các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn được huy động ở mốc 4%/năm. Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được áp dụng chung lãi suất là 5,6%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất ở thời điểm này được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank. 

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng VietinBank vẫn đang được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Trong trường hợp, khách hàng có nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ấn định lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạnLãi suất
Không kỳ hạn0,1%
 Dưới 1 tháng0,2%
 1-2 tháng3,1%
 2-3 tháng3,1%
 3-4 tháng3,4%
 4-5 tháng3,4%
 5-6 tháng3,4%
6-7 tháng4%
 7-8 tháng4%
 8-9 tháng4%
9-10 tháng4%
10-11 tháng4%
11 - 12 tháng4%
12 tháng5,6%
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng5,6%
18- dưới 24 tháng5,6%
24- dưới 36 tháng5,6%
36 tháng5,6%
Trên 36 tháng5,6%

*Thông tin mang tính tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ Ngân hàng VietinBank qua hotline: 1900 558 868

(Tổng hợp)

AN LY