làm Thứ trưởng - các bài viết về làm Thứ trưởng, tin tức làm Thứ trưởng
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Hai Thứ trưởng mới của Bộ gồm ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế...