Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 23/8 đến 29/8/2020

Lịch cúp điện tại các quận, huyện thuộc TP. Cần Thơ từ ngày 23/8 đến 29/8 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Cái Răng

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
25/08/2020 8:00 AM 10:30 AM Một phần các KV: Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng – Phường Thường Thạnh – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 11:00 AM Một phần KV 5, 6 – Phường Hưng Thạnh – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Ô Môn

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
24/08/2020 8:00 AM 2:00 PM Mất điện một phần KV Thới Bình, KV Thới Ngươn A, KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
24/08/2020 8:00 AM 2:00 PM Mất điện một phần các khu vực: 11, ku vực 10 – Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/08/2020 8:00 AM 2:00 PM Mất điện một phần các khu vực: Trường Hòa, Trường Hưng – Phường Trường Lạc – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/08/2020 8:00 AM 2:00 PM Mất điện một phần các khu vực: Thới Trinh C, KV Thới Thuận, KV Thới Hòa A – Phường Thới An – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/08/2020 12:00 PM 2:00 PM Mất điện một phần khu vực: Thới Phong, Thới Phong A – Phường Thới An – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Mất điện một phần các khu vực: Trường Hưng, Trường Hòa, Trường Trung – Phường Trường Lạc – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/08/2020 8:00 AM 2:00 PM Mất điện một phần các khu vực: Trường Hưng, Trường Hòa, Trường Trung – Phường Trường Lạc – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/08/2020 8:00 AM 11:00 AM Mất điện một phần khu vực: 5 – Phường Châu Văn Liêm – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/08/2020 8:00 AM 11:00 AM Mất điện một phần khu vực: 5 – Phường Châu Văn Liêm – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
27/08/2020 8:00 AM 1:00 PM Mất điện một phần khu vực: 10 – Phường Châu Văn Liêm – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
28/08/2020 8:00 AM 2:00 PM Mất điện một phần khu vực: Thới Hòa – Phường Thới An – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
24/08/2020 8:00 AM 8:30 AM BĐ Thốt Nốt TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 8:00 AM 8:30 AM CS Vĩnh Phát TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 9:00 AM 9:30 AM Cty TNHH TMDV Phùng Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 9:00 AM 9:30 AM Cty LT Bạc Liêu TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 10:00 AM 11:00 AM Cty CP TS Hải Sáng TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 1:00 PM 1:30 PM CS nước đá Lâm Tấn Khởi TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 1:00 PM 1:30 PM Trường THPT Thuận Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:00 AM 11:00 AM NTTS Đỗ Thành Long Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/08/2020 9:00 AM 2:00 PM Một phần KV Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/08/2020 8:00 AM 11:00 AM DNTN Bé Tư TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 9:00 AM 2:00 PM Một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng, một phần KV Qui Thạnh 2 - Phường Trung Kiên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/08/2020 1:00 PM 4:00 PM Cty CP CBNS Thạnh Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 9:00 AM 3:00 PM Một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
29/08/2020 8:00 AM 4:00 PM một phần KV Tràng 3 - Phường Trung Nhứt và một phần KV Xaã Vĩnh Bình - Huyện Vĩnh Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Bình Thủy

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
24/08/2020 8:00 AM 4:00 PM một phần Rạch Cam Nhỏ, Rạch Ngã Cái - P Long Hòa - Q Bình Thủy TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:00 AM 11:00 AM Xóm Lưới + Chợ Bình Thủy + hẻm 8, hẻm 8A đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phần Khu vực Bình Yên B, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Mất điện gần cuối ngọn Rạch Chanh, KV Bình Yên A, P. Long Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
26/08/2020 8:30 AM 11:00 AM KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi, Tân An_xã Thạnh Lộc, mmotj phần ấp Vĩnh Quới_TT Vĩnh Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
28/08/2020 8:00 AM 11:00 AM KDCVL TT Thạnh An Mmotj phần ấp Phụng Quới A__TT Thạnh An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Thới Lai 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
25/08/2020 8:00 AM 12:00 PM Một phần ấp Thới Thuận B - Thị trấn Thới Lai - Huyện Thới Lai. TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần ấp Đông Hiển, Đông Thành - Xã Đông Thuận - Huyện Thới Lai Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
27/08/2020 8:00 AM 12:00 PM Một phần ấp Trường Khương B - Xã Trường Xuân B - Huyện Thới Lai TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 8:30 AM 2:00 PM Một phần ấp Đông Giang - Xã Đông Bình - Huyện Thới Lai Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
26/08/2020 8:00 AM 4:30 PM Một phần ấp 7 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ). Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:30 AM 4:30 PM Một phần ấp 7 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ). Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 8:30 AM 4:30 PM Một phần ấp 2 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ). Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

PHƯỢNG LÊ