Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 11-16/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 11-16/3, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

11/03/20

Mất điện một phần Phường 8 - Quận 10  

D19GC010D

Từ 08h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

12/03/20

Mất điện một phần Phường 14 - Quận 10

Q29HC024D

Từ 09h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

13/03/20

Mất điện một phần Phường 12 - Quận 10  

Q29LC004D 

Từ 09h00 đến 09h00 Từ 17h00 đến 17h05

Sửa chữa điện

 Mất điện một phần Phường 12 - Quận 10  

Q29GC110D

Từ 13h00 đến 16h00

Sửa chữa điện

16/03/20

Mất điện một phần Phường 3 - Quận 10

D19GM 

Từ 09h00 đến 09h00 Từ 17h00 đến 17h05

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

VI AN (t/h)